– LRF och skogsägarföreningarna har länge arbetat för en förändrad hantering av nyckelbiotoperna och välkomnar Skogsstyrelsens beslut. Det visar att myndigheten förstått de problem nuvarande utformning innebär, säger Sven Erik Hammar ordförande för LRF Skogsägarna

 Det svenska skogsbruket är idag ett av de mest hållbara i världen och skogsägarna avsätter frivilligt stora områden. Även den brukade skogen sköts med omsorg och hänsyn till miljön. LRF och skogsägarföreningarna har under lång tid påtalat problemet med att skog som klassas som nyckelbiotop förlorar allt ekonomiskt värde. Detta slår särskilt hårt mot skogsägare i nordvästra Sverige där en mycket stor del av den avverkningsbara skogen, på lösa grunder, kan klassas som nyckelbiotop. 

 – Det är ett bra första steg Skogsstyrelsen nu tar. Det är viktigt att det pågående arbetet med en översyn av nyckelbiotoperna fortsätter, så att vi får en tillämpning och hantering där enskilda skogsägare inte drabbas på ett orimligt sätt. Det behövs ett system som respekterar äganderätten och bejakar skogsägarnas engagemang, avslutar Sven Erik Hammar.