- Det är ett glädjande besked först och främst för Sveriges skogsägare men också för övriga medborgare och företagare. Domen visar att myndigheter inte kan publicera personuppgifter hur som helst utan medgivande. Skogsstyrelsens agerande har försämrat förtroendet för myndigheten, säger Sven Erik Hammar ordförande i LRF Skogsägarna.

Den svenska skogsägarrörelsen har kraftigt ifrågasatt skogsstyrelsens beslut och genom Södra stöttat en skogsägare att driva ett principmål. Domen visar att Skogsstyrelsen inte följt personuppgiftslagen.

- Avverkningsanmälningar är liksom många andra personuppgifter en allmän handling men ska därmed inte automatiskt publiceras. Offentlighetsprincipen är i första hand till för kontroll av myndigheter, inte av enskilda människor och företag. Jag förutsätter att Skogsstyrelsen omedelbart avbryter publiceringen av avverkningsanmälningar, säger Sven Erik Hammar.