När Sverige anslöts till EU 1995 förhandlade både Sverige och Finland till sig rätten att få behålla nationella produktionsstöd för de nordligaste jordbruken. Enligt anslutningsfördraget hade de båda länderna en skyldighet att upprätthålla produktionen inom det som EU definierade som ”arktiskt jordbruk”. I Sverige innebär det jordbruk från Värmland i söder till Norrbotten.

Det svenska norrlandsstödet har dessutom legat på samma nominella nivå sedan EU-inträdet 1995 och har alltså urholkats väsentligt av inflationen.

Nu höjer regeringen stödet med ytterligare 100 miljoner kronor per år. Stödet innebär att lantbrukare får direkt ersättning i förhållande till hur mycket som produceras. Det utökade stödet välkomnas av LRF som i många år drivit frågan för att stärka det norrländska jordbruket som har tuffa klimatförutsättningar. Jordbruket betyder mycket för utvecklingen generellt för utvecklingen på den norrländska landsbygden.

– Det är en nödvändig signal efter den tillbakagång av produktionen som skett efter EU-inträdet. Tillbakagången har varit mer markant i Norrland jämfört med i resten av landet. Inom livsmedelsstrategin har vi påpekat att vi behöver en tillväxt i produktionen för att kunna skapa en livskraftig struktur runt jordbruket i form av förädling, insatsvaror, utbildning och rådgivning, säger Håkan Nilsson, ordförande i LRFs Norrlandsgrupp.

För mera information, kontakta Håkan Nilsson, ordförande i LRFs Norrlandsgrupp, 070-316 74 32, eller LRF pressavdelning 08-787 57 77