- Nomineringen är hedrande, säger Emil och Therese Olsson.

Emil har alltid varit intresserad av lantbruk och han köpte Slätte gård 2006, denna gård ligger endast  en mil från hans föräldragård Storkila som han också driver.

- Markförvärven har varit många under åren och det är inte många markköp som återstår innan gårdarna hänger ihop, säger Emil Olsson.

Med ekologisk växtodling på ca 1150 ha, produktion och försäljning av ekologiska gödselmedel med en omsättning på 28 miljoner och från och med växtodlingssäsongen 2017 även ekologisk utsädesförsäljning är ekoproduktion något som ligger Emil och Therese varmt om hjärtat.

Kenneth Olsson som är Affärsrådgivare på LRF Konsult menar att paret har framtiden för sig.

- Svensk ekologisk odling ligger i tiden och en av anledningarna till den snabba utvecklingen inom området är alla duktiga      ekoproducenter. Emil är en av dessa företagare som kan producera de stora volymer ekoprodukter som marknaden idag kräver. Han hittar hela tiden nya möjligheter med ekoodling genom ett genuint intresse för odling, effektiv produktion, högt utnyttjande av tillgångar i mark och skog, produktionsanläggningar och maskiner. Tajming är också viktigt i företagandet och det har Emil ett stort mått av, säger Kennet Olsson på LRF Konsult. 

Förutom ekologisk produktion har paret också ett marksamarbete med mjölkgården Otterslätten för att få in vall i växtföljden, ägande i tre vindkraftsanläggningar, skogsbruk på ca 800 ha, bergtäkt med försäljning till olika entreprenörer, delägare i rådgivningsbyrån Olsson och Lugn AB samt arrangör av branschdagen Slätte Ekodag. Tillsammans omsätter de olika verksamheterna 70 miljoner kronor. På tre till fem års sikt räknar Emil med att omsättningen ökar till 100 miljoner kronor med bibehållna vinstmarginaler. 

- Vi kommer att expandera så länge det känns roligt, avslutar Emil Olsson.

Några av kriterierna för att bli Årets spjutspets 2017 är att företaget måste ha sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, vara lönsamt samt ha en omsättning på minst 2 miljoner kronor per år.

Bakom Årets spjutspets står LRF, Land Lantbruk, LRF Konsult och Swedbank med samverkande sparbanker.

För mer information kontakta:

Emil Olsson 0709- 14 44 66

Therese W Olsson 070- 49 38 432

Rebecca Källström, analysansvarig LRF, 070-858 99 49