Den nya ordföranden Emilia Astrenius Widerström, 27, bor i Moholm utanför Töreboda och jobbar sedan fyra år tillbaka som djurskötare på en ekologisk mjölkgård. Hon har i tre år varit ordförande för LRF Ungdomen Skaraborg, sitter även i CEJA Civil Dialog Group Organic Farming och är ambassadör för Jobba Grönt. 

– Jag vill engagera och driva de frågor som gör det möjligt att vara ung, leva och arbeta på landsbygden, som företagare eller anställd, säger hon.

Emilia Astrenius Widerström prioriterar tre områden i sitt ordförandeskap:

*Utmana moderförbundet. ”Det är vi unga som startar nya företag och bildar familj, det är vi som vet hur det egentligen fungerar i dag. De som är äldre i LRF kan ha svårt för att sätta sig in i den situationen.”

*Öka konsumenternas kunskap om vikten av svensk mat, skog och bioenergi. ”Vi behöver ta vara på konsumenternas vilja att göra rätt och vara slagkraftiga mot alternativ fakta från andra parter. Det gröna näringslivet är viktigt i det hållbara samhället.”

*Få fler unga vilja jobba i det gröna näringslivet. ”Jag vill sträcka ut hand och få dem att förstå att de har en viktig roll att spela. Och så måste branschen vara redo att ta emot dem som kommer. Vi behöver mer mångfald.”

LRF Ungdomens nya styrelse, vald den 8 mars 2017

Ordförande: Emilia Astrenius Widerström, 27, djurskötare på ekologisk mjölkgård, Skaraborg.

Vice ordförande: Simon Wancke, 25, Jönköping. Driftledare på en gård med KRAV-certifierad äggproduktion, växtodling och skogsbruk.

Nya ledamöter:
Annika Hägglund, 26, växtodlingsrådgivare, Halland.
Hanna Johansson, 30, mjölkföretagare, Skaraborg.
Pär Antonsson, 35, mjölkföretagare, Västerbotten.

Ledamöter med ett år kvar på mandatet:
Jacob Eriksson, 28, växt- och potatisodlare, Östergötland.
Susan Larsson, 32, föräldraledig, Skaraborg.
Magnus Jönsson, 29, studerar till lantmästare på SLU, Skåne.
Christian Horn, 30, jordbrukare med köttdjur och växtodling, Sydost.

 För mer information och intervjuer, kontakta Malin Hagbardsson på malin.hagbardsson@lrf.se eller 08-787 51 33.
Pressbilder på LRF Ungdomens nya styrelse kan laddas ner på www.lrf.se/pressbilder

LRF Ungdomen är en organisation och ett nätverk för unga studerande, anställda och egna företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som består av drygt 16 000 LRF-medlemmar i åldrarna 16–36 år. Medlemmarna finns organiserade i 21 ungdomsregioner i Sverige. LRF Ungdomen arbetar för att Sveriges jord- och skogsbruk ska blomstra även i framtiden genom kontakt med politiker, opinionsbildning och inspiration så att fler väljer de gröna näringarna som sysselsättning.