Syftet med att utse Årets nötköttsföretagare är att lyfta fram goda exempel och att på ett positivt sätt uppmärksamma affärsmöjligheterna i nötköttsproduktionen.

Temat för utnämningen varierar. I år är det så kallade kombinationsföretag och enligt kriterierna ska pristagaren ha en mindre produktion, hålla landsbygden levande med sin produktion och fungera som motor i sin bygd.

– Erika och Magnus är ett utmärkt exempel på detta. De driver ett välskött kombinationsföretag där de olika grenarna tillsammans ger livskraft till företaget. Deras gård betyder mycket för lantbruket i området och deras engagemang i bygden är starkt, säger Lars-Anders Knutsson, företagsutvecklare på LRF Halland.

På gården bedrivs dikoproduktion med 18 kor av Hereford- och Simmentalras. Under sommaren betar kalvarna tillsammans med korna och håller gårdens 10 hektar naturbetesmarker öppna. Framåt hösten slutar de dia och säljs för vidareuppfödning.

Gården i Sjöö har även 12 hektar åker och 51 hektar skog, och där vallodling och skogsbruk utgör en betydande del av verksamheten. Dessutom har gården en stuga som hyrs ut till turister och det finns även två vindkraftverk på markerna.

Till kriterierna för årets pris hör också att vara som en motor i bygden. Med det engagemang som Erika och Magnus lägger ner i bland annat LRF och Södra, och i arbetet med att rädda byns skola, fungerar de just så.

– De är goda marknadsförare av svensk nötköttsproduktion och av svenskt lantbruk, konstaterar Lars-Anders Knutsson.

Erika och Magnus Ingemarsson är även nominerade till ”Årets nötköttsföretag 2017 i Sverige”. Vid Sveriges nötköttsproducenters köttriksdag, som i år hålls den 17–18 november på Hotell Tylösand i Halmstad, presenterar LRF vem som får denna utmärkelse.