Svenska bönder har framgångsrikt minskat användningen av antibiotika inom djuruppfödning sedan 1980-talet. Idag använder vi åtta gånger mindre antibiotika per kilo kött jämfört med Tyskland, tolv gånger mindre än Polen och 34 gånger mindre än Spanien.

Ändå fortsätter importen av kött från dessa länder till svenska livsmedelsbutiker, restauranger, sjukhus och daghem. Nu är det hög tid att göra något för att minska riskerna för multiresistenta bakterier.

– Det är en allvarlig fara att överanvända antibiotika för att skyla över brister i djurhållningen. LRF har drivit en kampanj mot politiker och tjänstemän inom EU för att skärpa lagstiftningen. Nu är det dags att ta nästa steg. En ny lagstiftning är på gång – se till att förbjuda massanvändningen av antibiotika i djuruppfödningen, säger My Sahlman, veterinär och smittskyddsexpert på LRF.

LRF inleder även en kampanj i sociala medier i Bryssel för att driva på i frågan om en begränsning av användningen inom EU. Först då kan EU globalt driva antibiotikafrågan med trovärdighet.

Sverige har visat att det går att minska antibiotikaanvändningen radikalt. Friska djur behöver inte medicineras. I Sverige används antibiotikan mycket sparsamt, blir ett djur sjukt behandlas vanligtvis endast den sjuka individen och inte hela gruppen. Dessutom användas, till skillnad mot djuruppfödning i övriga Europa, så kallad smalspektrumantibiotika som inte slår mot lika breda grupper av bakterier. Det minimerar risken för att det ska bildas multiresistenta bakterier.

– Många tänker nog inte på hur djuren behandlats när man väljer parmaskinka från Italien eller serranoskinka från Spanien, två länder som ligger i den absoluta toppen inom EU vad gäller användningen av antibiotika i djuruppfödningen. Nu intensifierar vi vårt arbete för att övriga Europa ska följa vårt sätt att arbeta förebyggande, säger My Sahlman.

Se den nya filmen om varför svenska grisar mår bra utan antibiotika:

https://www.facebook.com/lrf.se/videos/10155141361500687/