Kooperativa företag missgynnade

Föråldrad lagstiftning och ensidigt gynnande av privata och offentliga företag har gjort att Sverige hamnat i bakvattnet när det gäller idéburet företagande. Vi arbetar för att stärka kooperationen, då behövs ökad kunskap hos politiker, beslutsfattare och opinionsbildare liksom inom akademin och finanssektorn. Det saknas en infrastruktur för att stödja kooperativa företag, i andra länder finns låneinstitut som tillhandahåller kreditgarantier och förlagslån, framförallt vid nystart av kooperativa företag. Utformningen av upphandslingsregler är ett annat exempel som missgynnar kooperativa företag.

Hållbar affärsmodell

Det är en myt att kooperativa företag inte behöver gå med vinst – långsiktig lönsamhet är en förutsättning för all sund affärsverksamhet. Kooperationen står för en livskraftig idé och hållbar affärsmodell som fungerar utmärkt i den moderna marknadsekonomin.

Handlingsplan

Entreprenörskap, långsiktiga visioner och viljan att främja en hållbar samhällsutveckling har alltid präglat kooperativa företag. Det är en solid grund att bygga vidare på. Därför ingår vi nu ett historiskt samarbete mellan producent- och konsumentkooperationen och grundar Svensk Kooperation. Vi vill samla alla goda krafter för att stärka näringslivet i Sverige genom mångfald, valfrihet och verkliga alternativ. Men vi behöver också hjälp av politikerna, och uppmanar dem att inleda ett arbete med en handlingsplan för utveckling av kooperativt företagande. Vi föreslår att en sådan plan omfattar följande:

1. Ny lag för ekonomiska föreningar

Moderniseringen av den befintliga lagen var ett steg i rätt riktning. Det behövs dock en helt ny, fristående lag för ekonomiska föreningar. Det är viktigt att arbetet med en sådan ny lag fortsätter och implementeras så snart som möjligt.

2. Ökad tillgång till investeringskapital för kooperativa start-up företag

Kooperativa företag i Sverige, inte minst nystartade, behöver tillgång till investeringskapital. Därför behövs insatser för att stimulera tillväxt av kooperativa företag, exempelvis genom låneinstitut.

3. Ökad forskning om kooperativa företag och ekonomiska föreningar

Forskningen idag belyser framförallt det aktiebolagsdrivna företagandet i Sverige, mer forskning behövs om kooperativa företag och ekonomiska föreningar.

4. Uppdatering av näringspolitiken så att den stimulerar kooperativt företagande

Näringspolitiken behöver uppdateras för att stimulera kooperativt företagande, genom exempelvis ökade satsningar på rådgivning och stöd.

5. Ökad kunskap om kooperation i utbildningsväsendet

Aktiebolagsnormen är väldigt stark även inom utbildningsväsendet. För att öka kunskapen om olika företagsformer måste innehåll om kooperation bli självklara inslag i all utbildning.

Styrelsen för Svensk Kooperation:

Anders Källström, vd, LRF

Tommy Ohlström, vd, KF, Kooperativa Förbundet

Leif Linde, ordförande Arbetsgivarföreningen KFO och vd Riksbyggen

Pernilla Bonde, vd, HSB Riksförbund

Liza Nyberg, vd, Landshypotek Bank

Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen