Rapporten visar hur de kooperativa företagen Växa Sverige, Norrskog, Södra, Norra Skogsägarna och Mellanskog arbetar för jämställdhet på olika sätt. Det gemensamma är den uppenbara viljan att åstadkomma en förändring.

– Vi som finns med i LRFs Jämställdhetsakademi har bestämt oss, vi vill uppnå jämställdhet i våra företag och våra näringar. Vi utmanar nu alla svenska företag att göra detsamma och ta lärdom från företagen i vår rapport, säger Sven-Erik Hammar, ordförande i LRFs Jämställdhetsakademi.

LRFs Jämställdhetsakademi är en tankesmedja som sedan 2009 jobbar för ökad jämställdhet inom det gröna näringslivet. Akademin består av nitton ledamöter som är experter inom jämställdhet och företagande samt företrädare på högsta nivån från kooperativa företag. Syftet är att ta fram ny kunskap, kommunicera och bilda opinion om jämställdhet i det gröna näringslivet samt utveckla och utbyta idéer mellan de organisationer som ingår i akademin.

– De gröna näringarna är en central del av vårt näringsliv men förvånansvärt osynliggjorda inom forskningen om företagande och entreprenörskap. Den vanligaste typen av företagande bland kvinnor är skogsbruk. Det är nog inte den gängse bilden av varken skogsbruk eller kvinnors företagande. Om vi på allvar ska arbeta med jämställdhet krävs kunskap om hur samhället verkligen ser ut, vilket denna rapport bidrar till, säger Carin Holmquist, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och delförfattare till rapporten.

För mer information kontakta Petra Pilawa, LRFs Jämställdhetsakademi, 076-812 28 48