– Det har varit sex fantastiska år! När jag tillträdde som ordförande tog stämman beslut om att sjösätta LRFs livsmedelsstrategi och vända de nedåtgående kurvorna för svensk livsmedelsproduktion. Idag har vi tillväxt i flera branscher. När jag nu ser tillbaka är det tydligt att LRFs arbete bidragit till de förhandlingar som pågår mellan regering och opposition för att nu möjligen få till stånd en nationell livsmedelsstrategi. Men än är den inte i hamn och jag kommer under min resterande tid som ordförande lika intensivt som tidigare arbeta med frågan, säger Helena Jonsson.

– Vi har också tagit ett helhetsgrepp om LRFs ekonomi för att säkerställa en långsiktigt stabil organisation. Det ledde till förändringar av LRFs medlemsavgiftsmodell och var bitvis en smärtsam men nödvändig process. Nu ser vi att fler än på länge väljer att gå med, vilket är ett styrkebesked för hela vår organisation.

– Vi har också under min tid som ordförande gjort ett stort arbete med att samla det gröna näringslivets alla branscher under paraplyet LRF, något som skapat en stark röst i debatten. Idag finns sex olika branscher med alltifrån LRF Häst till LRF Växtodling. Det har inneburit en kraftkoncentrering som gjort att LRF är en både bred och spetsig organisation med tydligt företagarfokus.

– Det är med vemod, men också med stolthet och förväntan, som jag bestämt mig för att inte kandidera för ytterligare en period. Nu är tid för mig att göra något annat och för nästa ordförande att ta över, säger Helena Jonsson.

Nästa förbundsordförande för LRF kommer att väljas den 30 maj 2017.

För ytterligare information och intervjuer med Helena Jonsson, vänligen kontakta:

Anna Lundell, avdelningschef Ledningsstöd, tfn: 076-147 48 34.