Kommissionär Phil Hogan besöker LFRFs pågående Riksförbundsstämma och diskuterade bland annat en förenkling av den gemensamma eureopeiska jordbrukspolitiken, CAP, med stämmodelegaterna.

För LRFs medlemmar är en förenkling av EUs jordbrukspolitik en prioriterad fråga. Hogan har redan lagt flera förslag som går i rätt riktning och han har förstått att det är en viktig fråga för LRFs medlemmar.

Det kom också upp en diskussion om finansieringen av  den framtida jordbrukspolitiken och Phil Hogan lovade att fortsätta driva hårt för en stark jordbruksbudget inom EU-kommissionen. Brexit kommer dock att innebära extra utmaningar i det arbetet och det kommer vara upp till medlemsländerna att fatta beslut i frågan i europeiska rådet.  För LRFs medlemmar är det mycket viktigt med en stark och gemensam jordbrukspolitik och det är viktigt att den svenska regeringen tar sitt ansvar för att driva och påverka det i Bryssel.