I höstas meddelade Kemikalieinspektionen att kravet på en bevuxen skyddszon som villkor för att få använda vissa växtskyddsmedel slopas. För odlarna var beskedet glädjande. Att inte behöva anlägga en skyddszon gör markanvändningen flexiblare. Men många har undrat vad som gäller för möjligheten att söka utbetalning för miljöersättning för fält där man har ett åtagande om skyddszon, om bekämpningen sker från förpackningar med en gammal märkning som kräver skyddszon. 

– Miljöersättningen är självklart viktig för företagarna. Därför har vi försökt förklara för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket att de måste hitta en lösning så att odlarna kan använda preparaten med de nya villkoren även om det står något annat på dunken, säger Agneta Sundgren, växtskyddsexpert på LRF.

Nu har Jordbruksverket bestämt vad som gäller:

* De lantbrukare som tillämpar de nya produktvillkoren som beslutats gör inget fel, även om det står något annat på etiketten på preparatet. Kontrollerna för tvärvillkor och miljöersättning kommer att ta hänsyn till det. Du riskerar inte att få avdrag på tvärvillkoren och behöver inte dra tillbaka din begäran om utbetalning för miljöersättning för skyddszon när du använder dig av de nya produktvillkoren.
* Det är heller inte fel att fortsätta följa de villkor som står på etiketten, en möjlighet som är viktig eftersom många växtskyddsmedel får ändrade villkor.

När det gäller växtskyddsmedel som har haft krav på bevuxen skyddszon är det viktigt att kontrollera villkoren. Några preparat har ännu kvar villkoret eftersom vissa firmor av olika anledningar har valt att inte ansöka om villkorsändring.