Tekniken i skördemaskiner, traktorer, anläggningar och andra arbetsredskap använder mer och mer sensorer och mikroprocessorer som behöver kommunicera med varandra och omvärlden, så kallade artificiell intelligens. När utvecklingen går mot molntjänster så krävs det en modern infrastruktur för datatrafik för att den nya tekniken ska kunna användas i och utveckla skogs- och jordbruket.

Tillsammans med företaget RewiCom genomför nu LRF ett utvecklingstest på Bjelkesta gård i Örsundsbro söder om Uppsala. Det är en förstudie inför ett planerat projekt tillsammans med bland andra Luleå Tekniska Universitet och Lunds Tekniska Högskola.

På Bjelkesta kan spannmåls- och köttbonden Catharina Rudolphson se mobiltelefonmasten en bit bort – men täckningen når inte gården. Den moderna mobiltelefontekniken kräver allt högre frekvenser, men det innebär dessvärre att nätens räckvidd minskar.

Många skogs- och lantbrukare upplever stora problem med mobiltelefoni och mobildatatäckning. I en tidigare undersökning uppgav endast 4 procent av de tillfrågade lantbrukarna att de alltid har tillgång till tillförlitlig mobil datauppkoppling vid sitt arbete på åker och i skogen.

Det pågående projektet innebär att en egen mobilbasstation satts upp i Catharina Rudolphsons höga torksilo och flera wifi-rotrar placerats ut runt om på gården. Eftersom jordbruksverksamheten bedrivs i ofta tuffa miljöer, med damm och fukt, så sliter det på utrustningen. Under ett års tid ska nu en speciell teknikutrustning provas på Bjelkesta gård.

De inblandade parterna ingår i ett konsortium som ansökt om medel från Vinnova för att etablera en testbädd, med olika kombinationer av teknik. Testerna ska undersöka hur en fungerande uppkoppling kan skapas på landsbygden.

För varje lantbruk kan det på sikt innebära investeringar på mellan 15 000 kronor och flera hundra tusen kronor beroende på gårdens behov och landskapets topografi. Samtidigt kan det leda till att de lantbrukare som investerar i egen infrastruktur kan bli framtida lokala mobilnätsoperatörer. Det fungerande lokala nätverket kan teoretiskt förse andra hushåll runt om den egna gården med ett fungerande mobilnät.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 08-787 57 77