I höstas stoppade riksdagen regeringens proposition med förslag om utfodringsförbud för vilt.

LRFs nya förslag bygger inte på förbud mot viltutfodring men däremot möjligheter för regeringen eller Naturvårdsverket att utfärda villkor för hur utfodring ska gå till och även villkor för typen av foder.

Anders Wetterin säger att viltet utfodras i allt större omfattning med foder som de inte är anpassade för och i så stora mängder att det påverkar deras naturliga beteenden.

– Sockerbetor körs ut med lastbil och tippas av ute vid någon vändplan i skogen. Med de mängder som körs ut och lastas av samtidigt drar det till sig inte bara vildsvin utan även andra djur som dovhjort, kronhjort och älg som inte är skapta för att äta rotfrukter, säger Anders Wetterin.

– Det är högt innehåll av socker och lågt innehåll av fiber, precis tvärtemot den mat som hjortdjuren ska äta, som blad och örter och gräs, med lågt energiinnehåll och mycket fiber.

Utfordringen av klövvilt i landet, inräknat vildsvin, har ökat kraftigt de senaste 20 åren. År 2013 utfodrades vilda djur med 132 700 ton varje år till ett värde av 340 miljoner kronor. Skadorna i jordbruket som vildsvinen orsakar beräknas till 660 miljoner kronor om året.

Idag uppskattas det finnas minst 200 000 vildsvin i landet och de blir fler varje år. Utfodringen är en bidragande orsak till den kraftiga ökningen av stammen, enligt forskare. Den stora mängden energirik mat leder till högre överlevnad, ökad livslängd, tidigarelagd reproduktionsålder och hög reproduktionsförmåga.

Vi har vildsvin som går runt med 70 procent sockerbetor i magen, säger Anders Wetterin och tillägger att inte ens allätare som vildsvin mår bra av att leva på ett enda foderslag. Det finns rapporter om karies. De gillar sötsakerprecis som vi. Finns det sockerbetor så väljer de det.

Men även hjortdjuren kan ta skada av fodret de inte är anpassade för.

Här är LRFs nya förslag i korthet:

Utfodring är tillåten.

  • Skadlig utfodring kan hindras eller reduceras till acceptabel nivå genom att det föreskrivs hur utfodringen ska gå till.
  • Enbart klövviltutfodring ska villkoras eftersom det i huvudsak är utfodring av klövvilt som medför skador i jord-och skogsbruk.
  • Regeringen bör inte detaljreglera fodermedel, metoder med mera. De praktiska detaljerna bör utarbetas av Naturvårdsverket.
  • Det ska finnas en möjlighet att endast i enskilt fall förbjuda utfodring i ett mindre område, i fall där allvarlig skada uppstår. Detta som en ”säkerhetsventil” vid uppenbart missbruk av utfodring.

Hela förslaget i länk (här som pdf) nedan

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik--paverkan/aganderatt-och-miljo/jakt-och-vilt/lrf-framstallan-viltutfodring-0317.pdf

https://www.lrf.se/viltutfodringskaparobalans

Kontakt: Anders Wetterin, jakt- och viltexpert Lantbrukarnas riksförbund 08-7875890