De projekt som får finansiering ska ge konkret nytta till nöt- och lammproducenter som vill utveckla sitt företagande och hålla sig ajour med ekonomi och priser. Djurslagen har fått en miljon kronor vardera och resultaten kommer presenteras löpande fram till och med år 2018.

- Det är första gången som LRF Kött delar ut pengar till projekt på det här viset. Det känns riktigt bra, målet är att satsningarna ska ge konkret nytta för våra medlemmar som driver nöt- och fårföretag. Projekten är ett viktigt steg för att nå de mål som är satta inom de gemensamma handlingsplanerna för nöt och lamm, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Ett av de projekt som fått pengar ska lyfta kunskapen om skinn och ull på fårgårdar. Svenska Fåravelsförbundet genomför projektet.

Ull är en bortglömd resurs och det finns en enorm utvecklingspotential. I dag slängs stora mängder för att det saknas rutiner, system och framförallt kunskap om hur man tar tillvara ullen. Vi ser framför oss att ullen ska ge svenska fårgårdar ytterligare en inkomst och ökad lönsamhet, säger Claudia Dillmann, projektledare för Svenska Fåravelsförbundet.

Ett projekt som startar upp på nötköttssidan handlar om att öka diko- och ungnötsproducenters kunskaper om bland annat foderproduktion, tillväxt och arbetseffektivitet. Syftet är att komma närmare målen i Handlingsplan Nöt. För dikor är fokus på 0,95 avvanda kalvar per betäckt ko och för slaktungnöt en månads lägre slaktålder med bibehållen slaktvikt.

Många företagare sitter på riktigt smarta lösningar som bara de använder. Den samlade kunskapsbanken ute hos företagarna, på gårdarna, är enorm och nu ska fler få ta del. Därför sätter vi igång träffar med rådgivning och erfarenhetsutbyte för köttproducenter med samma produktion, säger Jannica Krafft på Växa Sverige.

All nio projekt finns beskrivna på www.lrf.se