Sverige har aldrig tidigare haft en samlad strategi kring livsmedelsproduktionen i landet. Idag importeras 50 procent av allt svenskt livsmedel. Oftast från länder med bristande miljötänkande och undermålig djurhållning. Regeringen, Alliansen och Vänsterpartiet har enats om att förenkla för Sveriges bönder för att skapa tillväxt i livsmedelsproduktionen. Medlen är minskat regelkrångel, ökad forskning och innovation, stärkt konkurrenskraft samt ökad export. Målet är att 2030 ha en hållbar och betydligt konkurrenskraftigare livsmedelskedja från jord till bord.

– Ambitionen att höja konkurrenskraften måste bli mycket högre. Förenkla reglerna, lär av goda exempel i andra länder och branscher. Se till att villkoren i form av regler, skatter och avgifter ligger på samma nivå som hos våra konkurrentländer. Med livsmedelsstrategin måste det följa en attitydförändring, säger Palle Borgström.

För att livsmedelsstrategin ska lyckas och företagen inom det gröna näringslivet blir ledande i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle krävs:

  •  Tydliga tillväxtuppdrag till myndigheter så att vi går från detaljstyrning till främjande.
  •  Förbättra förutsättningarna för lokal livsmedelsproduktion genom att satsa på regionala livsmedelsstrategier.
  •  Skattesänkningar och förenklingar så att svenska bönder får samma förutsättningar som sina nordiska konkurrenter. Bönder som satsar på fossilfria bränslen ska belönas med lägre skatt, inte som idag inte straffas med högre skatt.
  •  En mer målstyrd svensk djurskyddslagstiftning som ger bättre djurvälfärd och företagande.
  •  Bejaka nytänkande och utveckla marknaden för livsmedel i Sverige och genom innovation och export.

– Om myndigheterna levererar rätt förutsättningar, så vågar vi svenska bönder att ekonomiskt satsa och investera för att öka produktionen som redan är den mest hållbara i hela världen, säger Palle Borgström.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 08-787 57 77