Handlingsplan Mjölk 2.0 ska höja mjölkföretagens lönsamhet. 

– Vi måste stärka och göra svenska mjölkföretag mer konkurrenskraftiga. Handlingsplanen är viktig för att nå dit. LRF Mjölk tar ansvar för att samordna arbetet, säger Jonas Carlberg, ordförande i styrgruppen för Handlingsplan Mjölk, samt chef för LRF Mjölk.

Den nya planen fokuserar på 17 områden, saker som landets mjölkföretagare brottas med i vardagen i varierande grad. Exempelvis är det i dag alldeles för krångligt att få tillstånd att bygga stall för större besättningar. Andra utmaningar är upplevd rättsosäkerhet vid vissa myndighetskontroller samt att kostnaden för insatsvaror, till exempel foder, är högre jämfört med i många konkurrentländer. Planen ger även förslag på managementutbildning för mjölkföretagare. Dessutom bidrar den i arbetet med att uppfylla livsmedelsstrategins mål - då livskraftiga jordbruk ökar möjligheterna till en höjd självförsörjning av livsmedel.

Handlingsplan Mjölk 2.0 är ett grundligt omtag av den som skapades för två år sedan efter initiativ från Sven-Erik Bucht, (S), landsbygdsminister. Några av de viktigaste genomförda åtgärderna från den planen är nya och mer flexibla betesregler, Från Sverige-märket samt subventionering av helhetsrådgivning till företag med ekonomiska problem. 

Anders Egonson, ledamot i styrgruppen för Handlingsplan Mjölk samt divisionsdirektör på Jordbruksverket, hoppas att planen ska få stor effekt ute på mjölkgårdarna.

– Förhoppningsvis leder den till minskad administrativ börda för mjölkbönderna och att de ska känna mindre oro för kontroller från myndigheter, exempelvis Jordbruksverket, för jag vet att det finns en sådan oro i dag.

Han betonar att även om handlingsplanen innehåller kraftfulla förslag på åtgärder, så ligger de inom de ramar som politiken har satt upp. För att nå längre så behövs förändringar i politiken.

– Bäst är om politikerna sätter ramverket och låter myndigheterna tillsammans med näringen bestämma detaljerna, då skapas ett annat handlingsutrymme för företagen, säger Anders Egonson.

Handlingsplan Mjölk 2.0 kan läsas på lrf.se/handlingsplanmjolk

För mer information, kontakta:
Fredrik von Unge, enhetschef mjölkföretagande på LRF Mjölk: 0702-98 11 95 och fredrik.von.unge@lrf.se

Fakta om mjölkproduktion i Sverige: Sverige har 3 700 mjölkföretag som tillsammans med mejerierna omsätter 32,1 miljarder kronor per år och bidrar med närmare 1 procent till Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Varje mjölkgård skapar ytterligare fem arbetstillfällen. Svensk mjölkproduktion har ungefär 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk jämfört med genomsnittet i världen. Läs mer: www.lrf.se/mjolk

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB