2017 inleddes med en fortsatt uppgång av mjölkpriserna i Sverige. Ökningen kan förklaras med stabil global efterfrågan samtidigt som tillgången på mjölk runtom i världen sjunker. I Sverige har mjölkinvägningen fortsatt att minska. Hittills i år är nergången 2,2 procent, berättar Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik, LRF Mjölk, och skribent i Mjölkrapporten.

– Nu är en fortsatt förbättrad lönsamhet viktig för att stärka framtidstron så att vi får mer investeringar, säger Lennart Holmström.
Mjölkbranschen i Sverige speglar den globala marknaden. En titt utanför landets gränser visar att priserna globalt är högre nu än för ett år sedan men att uppgången brutits, samtidigt som produktionen sjunker.

– De flesta bedömare tror att den globala mjölkproduktionen fortsätter minska, åtminstone fram till sommaren, säger Lennart Holmström.

Den 28- respektive 10-procentiga ökning i betalning som landets mjölkbönder nu erfar, gagnar lönsamheten. Företagen har i flera år pressats av en svag efterfrågan på mjölk och låga betalningar. Vändningen kom i somras och förstärktes under senhösten och vintern.

– Med dagens mjölkpris ser vi en utveckling mot en förbättrad lönsamhet även om det finns indikationer på utplaning, säger Claes Krokeus, ekonomi- och företagsrådgivare och skribent i Mjölkrapporten.

Enligt honom ger nuvarande lönsamhet mjölkföretagen en viss möjlighet att betala ikapp på skulder och komma ifatt eftersatt underhåll. Det ger även möjlighet till framåtsyftande investeringar.

– Det viktiga nu för mjölkföretagen är att prioritera och göra insatsen där nyttan är som störst, säger han.

Mjölkrapporten nr 1 mars 2017

För mer information, kontakta Mjölkrapportens skribenter:
Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik
Telefon: 070-696 06 18
Claes Krokeus, Ekonomi- och företagsrådgivare, Rådgivarna i Sjuhärad
Telefon: 0325-61 86 21