Hösten 2017 ser ut att bli en förhållandevis ljus tid för landets mjölkföretagare. Kontrasten jämfört med situationen för ett år sedan är stor. För både konventionell och ekologisk mjölk ligger avräkningspriset nära de senaste tio årens toppnotering.

Lönsamhetsmåttet ”mjölkintäkt minus foderkostnader” är cirka 2,10 respektive 2,35 kronor per kilo.

– Det har skett en välkommen förstärkning av mjölkföretagens ekonomi de senaste månaderna, säger Agneta Hjellström, expert branschekonomi på LRF Mjölk.

Hon berättar att nettot, det vill säga mjölkintäkt minus foderkostnader, har förbättrats med 87 respektive 28 procent på ett år för konventionell respektive ekologisk mjölkproduktion. Siffrorna har tagits fram genom LRF Mjölks kalkyler för typgårdar.

Flera faktorer ligger bakom den förbättrade ekonomin. Höjda mjölkpriser är den viktigaste faktorn, men även minskade priser på kraftfoder påverkar. Andra positiva tecken de senaste månaderna är att mjölkavkastningen i landet ökar samtidigt som färre mjölkgårdar har lagts ner. Det skapar en återhämtning för landets mjölkinvägning, som nu ligger något över förra årets nivå.

Globalt har mjölkproduktionen åter börjat stiga efter åtta månader av minskad produktion. Uppgången drivs framför allt av USA, men även EU, Nya Zeeland och Australien ökar sin produktion.

Läs mer i Mjölkrapporten nr 3 2017. Se även Agneta Hjellström kommentera rapporten

För mer information, kontakta Mjölkrapportens skribenter: 
Agneta Hjellström, expert branschekonomi LRF Mjölk: 08-787 53 62
Lennart Holmström, expert mjölkmarknad och statistik LRF Mjölk:
08-787 53 96