Antalet mjölkföretag som ställer om från konventionell till ekologisk produktion ökar. Bara i år har Sverige fått 45 nya ekologiska mjölkgårdar. I dagsläget utgör andelen ekologiska gårdar knappt 16 procent, att jämföra med 7 procent 2007. Nu står den ekologiska mjölken för ungefär 15 procent av den totala produktionen i Sverige, för tio år sedan låg den på 6 procent.

Den främsta anledningen till förändringen är den höjda efterfrågan, berättar Lennart Holmström, expert på marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk:

– Mejeriföretagen har uppmuntrat allt fler konventionella mjölkbönder att ställa om till ekologisk produktion, säger Lennart Holmström.

Ett annat viktigt skäl till omställningen är att mjölkföretag får bättre betalt för ekologisk än konventionellt producerad mjölk, även om skillnaden i pris har minskat det senaste året. I december ligger priserna på 4,70 och 3,70 kronor per kilo ekologisk respektive konventionell mjölk.

December-upplagan av Mjölkrapporten tar också upp en undersökning som LRF Mjölk har gjort i oktober och november, om framtidstron bland svenska mjölkföretagare. Mer än varannan svarande säger att de har en mycket positiv framtidstro de kommande tre åren, berättar Agneta Hjellström, expert på branschekonomi på LRF Mjölk.

– Det är positivt att optimismen nu ökar inom branschen. Att lönsamheten och optimismen nu stärks visas också av att många företag uppger att de kommer att göra investeringar kommande år, säger Agneta Hjellström.

Hon fortsätter:

– De högre och mer stabila mjölkpriserna har gett en starkare ekonomisk situation för svenska mjölkföretag. Dessutom ger livsmedelsstrategin ett erkännande till mjölkföretagen om att de är motorn på landsbygden, både vad gäller arbetstillfällen och att ge öppna landskap.

Läs mer i Mjölkrapporten nr 4 2017. Se även Lennart Holmström kommentera rapporten

För mer information, kontakta Mjölkrapportens skribenter: 
Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik, LRF Mjölk: Telefon 070-696 06 18
Agneta Hjellström, Expert branschekonomi, LRF Mjölk: Telefon 08-787 53 62 och 070-270 83 30