–Det känns fantastiskt roligt att bli Årets spjutspets, vi är jätteglada, säger Therese W Olsson.

Hennes make Emil Olsson fyller i:

– Det är en bekräftelse på att vi gör rätt saker.

Företaget grundlades 2003 då Emil Olsson köpte Slätte gård. Gården ligger en mil från hans föräldragård Storkila, som paret också driver. Verksamheten består av ekologisk växtodling på cirka 1150 hektar samt produktion och försäljning av ekologiska gödselmedel. Från och med växtodlingssäsongen 2017 ingår även ekologisk utsädesförsäljning.

Förutom ekologisk produktion har företaget också ett marksamarbete med mjölkgården Otterslätten för att få in vall i växtföljden, ägande i tre vindkraftsanläggningar, skogsbruk på cirka 800 hektar, bergtäkt med försäljning till olika entreprenörer, delägare i rådgivningsbyrån Olsson och Lugn AB samt arrangör av branschdagen Slätte Ekodag. Tillsammans omsätter alla de olika verksamheterna 80 miljoner kronor. På tre till fem års sikt räknar paret med att omsättningen ökar till 100 miljoner kronor med bibehållna vinstmarginaler.

– Vi kommer att expandera så länge det känns roligt, säger Emil Olsson.

Exakt vad de ska göra med de 100 000 kronorna i prispengar är ännu oklart.

– Vi kanske hittar på något roligt med familjen. Och så håller vi på och renoverar huset så en del kanske går dit, säger Therese W Olsson.

Emil och Therese Olsson, Slätte gård, är äkta spjutspetsföretagare. Med stark drivkraft, tydlig vision och innovationskraft har ett enastående företag skapats. Magkänsla, glädje och långsiktighet är nyckelord bakom Emil och Thereses företagsbygge.”

Kenneth Olsson, affärsrådgivare på LRF Konsult tycker att paret har framtiden för sig:

– Svensk ekologisk odling ligger i tiden och en av anledningarna till den snabba utvecklingen inom området är alla duktiga ekoproducenter. Emil och Therese W Olsson är företagare som kan producera de stora volymer ekoprodukter som marknaden i dag kräver. De har tajming i företagandet. Dessutom hittar de nya möjligheter genom ett genuint intresse för odling, effektiv produktion, högt utnyttjande av tillgångar i mark och skog, produktionsanläggningar och maskiner. De får ett plus ett att bli tre.

Bakom Årets spjutspets står LRF, Land Lantbruk, LRF Konsult och Swedbank med samverkande sparbanker.