– Vi känner oss hedrade. Det här är ett bevis på att det går bedriva lönsamma lantbruksföretag, säger Ann Eriksson.

Snöborg gård, som ligger intill Västerdalälven, har flera produktionsgrenar. Den flerfaldiga inriktningen har visat sig vara en framgång. När maken Janne Eriksson 1989 tog över gården fanns där köttproduktion och omsättningen per år var ungefär 1 miljon kronor. I dag ligger den på cirka 32 miljoner kronor.

Vi har lönsamhet för ögonen i allt vi gör och har mycket medvetet breddat verksamheten för att göra oss mindre ekonomiskt sårbara. Det är just mixen av inriktningar som gör att vi håller i längden, säger Ann Eriksson.

Till exempel ger potatisodlingen, som sker på cirka 100 hektar mark, ungefär 4500 ton potatis per år. Skogen står för 300 hektar, åkermarken 350 hektar och gården hyser mellan 450 och 500 köttdjur per år. Till detta kommer två vattenkraftverk i ett dotterbolag som årligen genererar 3,7 GWh. Företaget har 11 anställda.

Snöborgs gård arbetar med naturliga kretslopp. Det kan illustreras av att fodret till djuren kommer från egenproducerat gräsensilage, rester från potatispackeriet och närliggande livsmedelsindustrier. Gödseln sprids ut på åkrarna och slakten sker hos Siljans chark i Rättvik.

– Hela köttproduktionen går ut på att ta vara på rester och därigenom få ny mat, säger Ann Eriksson.

Bakom Årets spjutspets står LRF, Land Lantbruk, LRF Konsult och Swedbank med samverkande sparbanker.

Läs hela artikeln om Ann och Janne Erikssons företagande i nummer 14 av Land Lantbruk.