Palle Borgström, från Kilanda utanför Göteborg, blir LRFs nionde förbundsordförande och efterträder Helena Jonsson som avgår efter sex år. Han blir nu den högste ledaren för 140 000 medlemmar varav 70 000 företagare.

– Det här är ett av Sveriges viktigaste uppdrag. Det gröna näringslivet levererar råvaran från åker och skog och är lösningen på hur Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi företagare är nyckeln i det arbetet. Det politikerna kan ge oss är långsiktiga förutsättningar för att vi ska lyckas, säger Palle Borgström.

Palle Borgström har suttit i LRFs riksförbundsstyrelse i sju år när han nu tar över ordförandeklubban. Han är utbildad lantmästare och har långvarig erfarenhet från internationell marknad och livsmedelsindustri. Palle Borgström lämnade Arlas styrelse i samband med Arlas stämma tidigare i maj.

– En av mina allra första uppgifter blir att se till att den beslutade nationella livsmedelsstrategin verkligen genomförs i praktiken. Om landsbygdsföretagen ges rätt förutsättningar så är Sveriges framtid ljus. Den internationella konkurrenskraften inom det gröna näringslivet måste stärkas och livsmedelsexporten öka. En levande och fungerande landsbygd är helt avgörande för städernas försörjning och framtida tillväxt, säger Palle Borgström.

Palle Borgström driver mjölkproduktion och växtodling, tillsammans med sin bror, utanför Göteborg. Den nye LRF-förbundsordföranden är ett känt namn inom svensk lantbruksnäring. Han har tidigare haft flera förtroendeuppdrag inom LRF, Lantmännen och Arla.

Tre nya namn valdes samtidigt in i LRFs riksförbundsstyrelse:

Lena Åsheim, 58, från Kristianstad, som sedan 2014 varit ordförande för Sveriges djurbönders ekonomiska förening. Hon har VD-erfarenhet från flera företag. Tillsammans med sin make arrenderar hon idag Lillö Kungsgård med en dikobesättning samt åker- och betesmarker.

Martin Moraeus, 38, från Orsa, som idag är regionordförande för LRF Dalarna. Han är utbildad civilingenjör i teknisk-fysik. Han driver sedan 2004 en spannmålsgård i Orsa och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete. Martin driver även den populära bloggen ”Bonde på riktigt” på Land.se.

Joakim Borgs, 44, från Gustafs i Dalarna. Driver idag en gård tillsammans med familjen med produktionsinriktning mjölk, växtodling och skogsbruk. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledarskap och styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros, styrelseledamot i Gävleortens Mejeriförening samt i gårdsrådet för Nötcenter Viken.

FAKTA

Namn: Palle Borgström

Familj: Gift med Anette, marknadschef på Mellansvenska Odlarna, samt de vuxna barnen Johanna och Oscar

Bor: Kilanda Säteri, Älvängen, fyra mil norr om Göteborg

Ålder: 56

Yrke: Driver mjölkproduktion och växtodling på Kilanda Säteri tillsammans med sin bror

Utbildning: Tekniskt gymnasium kompletterat med jordbruksutbildning i Svalöv, utexaminerades som lantmästare på Alnarp 1988. Har praktiserat på jordbruk i Kanada och Australien.

Förtroendeuppdrag: Lantmännens kretsråd 1989, Västsvenska Lantmäns styrelse 1994, LRF Väst 2001, kretsordförande i Arla 2007, Arlas koncernstyrelse 2008, LRFs riksförbundsstyrelse 2010, LRF Mjölk 2014.