Med kampanjen skapar vi möten mellan företagare, politiker och allmänhet och har samtal om frågor och utmaningar som är gemensamma för företagare, oavsett bransch. Syftet är också att lyfta fram duktiga företagare och prata om allt det positiva som företagande bär med sig för Sverige. Vi samlas kring tre budskap:

• Det är företagsamma människor som skapar jobb och välstånd

• Företagsamma människor behöver rätt förutsättningar för att kunna växa

• Gör det enklare för företagsamma människor - inte svårare

Det kommer att ske en stor mängd aktiviteter runt om i landet och LRF kommer bland annat att genomföra företagardagar, politikermöten, rundabordssamtal, walk and talk och kosläpp. Som symbol för kampanjen har vi valt solrosen med sin växtkraft och den kommer att synas på schablonsprayade ensilagebalar och solrosmuggar med jord och frön som delas ut till allmänheten.

LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

www.gillaforetagsamhet.se

www.facebook.com/gillaforetagsamhet