Fortfarande märks uppgången på den svenska mejerimarknaden, som tog fart efter sommaren förra året. Nu i juni får mjölkföretagen i genomsnitt 3,25 kronor per kilo konventionellt producerad respektive 4,30 kronor per kilo ekologiskt producerad mjölk. Det är en ökning med 33 respektive 8 procent jämfört med ett år sedan.
Men de senaste månaderna har priskurvan för mjölk planat ut, vilket gör att mjölkföretagen får något mindre betalt än vid årsskiftet, då priserna stod som högst. Det hänger ihop med att just feta produkter, som smör, är eftertraktade på den globala marknaden. Världsmarknadspriset på smör är det högsta sedan september 2011 och är 62 procent högre än för ett år sedan.
– Ökningen beror på större efterfrågan på naturliga livsmedel. Man ersätter till viss del margarin och andra vegetabiliska fetter med smör, säger Lennart Holmström, expert marknadsanalys och branschstatistik på LRF Mjölk, en av Mjölkrapportens skribenter.

Enligt Lennart Holmström är de svenska mjölkföretagens utmaning nu att både producera större mängder högkvalitativa mjölkprodukter till en växande befolkning i världen och samtidigt sänka totalkostnader, framför allt bygg- och foderkostnader.
– Det är också viktigt att vi kommer fram till en livsmedelsstrategi som kan öka framtidstron i branschen och leda till ökade investeringar, säger han.

En viktig faktor för hur lönsamheten utvecklar sig för de svenska mjölkföretagarna, är den stundande vallskörden. Då ska kommande årets gräsfoder bärgas, med maximalt näringsinnehåll. Ett orosmoln på den soliga sommarhimlen för en så pass vattenberoende bransch som mjölkproduktion, är att delar av landet riskerar att drabbas av minskad vattentillgång, framför allt inre Götaland, östra Götaland och Svealand upp till mellersta Norrland.

Läs mer i Mjölkrapporten nummer 2 2017. Se även Lennart Holmström kommentera rapporten

För mer information, kontakta Mjölkrapportens skribenter:
Lennart Holmström, Expert marknadsanalys och branschstatistik
Telefon: 070-696 06 18
Lisa Ehde, Expert miljö och klimat
Telefon:  08-787 50 13