Protokollet som kan ledat till ett landsgodkännande från de kinesiska myndigheterna innebär att Sveriges regering nu kan inleda förhandlingarna om ett exportavtal med Kina angående svensk grisköttexport.

Sedan LRF för några år sedan skapade en egen exportstrategi har organisationen jobbat tätt ihop med Kött och Charkföretagen för att kunna exportera till tredje land, utanför EU. Den kinesiska marknaden är den mest intressanta. Kinesiska konsumenter sätter större värde på de delar av grisen som det betalas lite för i Sverige. Ett exportavtal skulle innebära möjligheter för svenska uppfödare att få betydligt bättre betalt för sina råvaror.

– Genom att optimera rätt produkt på rätt marknad och därigenom utnyttja allt kött från djuret är väldigt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt säkerställer det en intäktsförstärkning på i storleksordningen150 miljoner kronor per är för svenska köttföretag och i förlängningen stärker detta svenska uppfödare, säger Magnus Därth, vd för Kött och Charkföretagen.

Efterfrågan på svenskt kött ökar hela tiden vilket innebär att prisnivån aldrig varit högre än just nu. Orsaken är att konsumenterna allt oftare väljer kött från uppfödare som de kan lita på och från djur som behandlats väl. Samtidigt utsätts svenskt kött för konkurrens från billigt importerat kött.

– Ett kinesiskt landsgodkännande skulle innebära att framtiden för svensk grisuppfödning ser betydligt stabilare och bättre ut även vid en konjunkturnedgång. Det gör att svenska bönder vågar satsa och utveckla verksamheten, säger Anders Källström.

Årligen föds 2,6 miljoner grisar upp i Sverige. Det kan jämföras med Danmark, som bland annat exporterar till Kina, som föder upp 17 miljoner grisar per år. Den svenska branschen känner nu ökad optimism. Vid besök i Kina är den svenska rapsgrisen från HK Scan en symbol för svensk innovativ kvalitet. Men den svenska exporten av kött är fortfarande väldigt liten.

I Kina har konsumtionen av griskött ökat med 142 procent mellan 1990 och 2017. 65 procent av den kinesiska köttkonsumtionen är kött från gris. Till 2020 förväntas Kinas befolkning öka med 70 miljoner personer, vilket motsvarande en konsumtion av 2,2 miljoner ton griskött.