Robert Bergh får inte använda marken som bete till hästarna på sin anläggning i Marks kommun i Västra Götaland. Hanteringen av strandskyddsreglerna har tvärtemot lagstiftarens intentioner visat sig utgöra ett direkt hinder, ibland nästan omöjliggjort för företagare att driva verksamhet i glesbygd.

LRF beslutade sig före jul att ta sig an fallet som principmål, eftersom frågan rör många företagare och är principiellt viktig för LRF-medlemmarna.

– Prövningstillståndet är en enorm framgång, det visar att det finns intresse att vända på stenen igen, en framgång för alla hästföretagare, säger Robert Bergh när han nås av beskedet att frågan åter lyfts.

Lisa Kylenfelt, jurist hos LRF Konsult ansvarar för principmålet hos travtränare Robert Bergh:

– Att Mark- och miljööverdomstolen beslutade att meddela prövningstillstånd i Robert Berghs mål är verkligen en framgång för företagaren, miljö- och fastighetsrättsjuristerna på LRF Konsult och LRF-medlemmarna. Nu kommer domstolen att ge sin vägledande bedömning av hur man ska se på hästhållning och travverksamhet såsom jordbruk. Nu är det upp till oss att argumentera för att få resultat som kommer många berörda företagare till nytta.  

Lena Engström, Svensk Travsport:

– Det här är en första framgång vilket vi är mycket glada för. Det är ett strålande exempel på vikten av samverkan och att vi verkligen jobbar mot gemensamma mål inom hästnäringen.

Fakta LRF principmål

LRF hjälper sina medlemmar genom att varje år ekonomiskt stödja ett antal juridiska processer. Detta görs för att hjälpa medlemmar med att klarlägga bilden av läget på olika rättsområden. Dessa så kallade principmål drivs för att få viktiga frågor prövade och för att öka rättssäkerheten. LRF Västra Sverige har uppmärksammat Robert Berghs fall gällande strandskyddet, där företagandet hindras genom att marken i strandskyddsområde inte får användas för verksamheten.

Kontaktpersoner:

Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst, 070-351 96 97

Jenny Nilsson, LRF Västra Sverige, 073-390 69 45

Lena Engström, Svensk Travsport, 070-527 22 05