Vi på Svensk Kooperation välkomnar den nya lagen som ger kooperativa företag mer likvärdiga konkurrensvillkor. Det här är en lag som tar Sverige och näringslivet i en positiv riktning framåt mot ett hållbart och långsiktigt värdeskapande företagsklimat, säger Anders Källström, vd LRF och styrelseordförande i Svensk Kooperation där LRF är en av grundarna.  

De flesta kooperativa företag i Sverige drivs som ekonomiska föreningar, och omfattas av lagen om ekonomiska föreningar.

Den kooperativa företagsformen ligger i tiden och gör det möjligt att driva företag på ett lönsamt och långsiktigt hållbart sätt. Vi ser att det dock finns en stor okunskap om företagsformen och det vill vi ändra på. Den nya lagen är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Anders Källström.

Biträdande justitieminister Heléne Fritzon presenterar idag regeringens förslag, under ett besök på ett lantbruk där också Svensk Kooperation medverkar.

För intervjuer och press kontakta:

Jan Edén, 070-736 17 27, jan.eden@svenskkooperation.se eller

Petra Pilawa, 076-812 28 48, petra.pilawa@svenskkooperation.se