Under månaderna januari, mars och april i år konsumerade svenskarna i genomsnitt 5,9 kilo nötkött per person. Det kan jämföras med 6,2 kilo för samma period året innan. I procent handlar det om en minskad konsumtion av nötkött med 3,8 procent.t

Men trots denna minskning ökar konsumtionen av det svenska köttet. Andelen svenskt på matbordet ökade från strax över 50 procent första kvartalet 2016 till nära 54 procent i år.

Även i faktiska tal handlar det om en ökning för det svenska nötköttet, även om den på grund av minskad total konsumtion är svag. Från 3,13 kilo per person första kvartalet 2016 till 3,17 kilo per person första kvartalet 2017.

- En lång trend där svensk köttråvara trängdes undan från marknaden av importerat kött avbröts 2014, säger Åsa Odell. Vi hade länge producerat Rolls Royce-kött på en marknad som inte efterfrågade det, men nu ser vi en ökad efterfrågan, vilket är positivt säger hon.

Hon tror att uppmärksamheten runt den stora användningen av antibiotika i djuruppfödning i många länder Sverige importerar från har fått konsumenterna att tänka i nya banor.

Arbetet med svenskmärkning som hjälper konsumenten att hitta det svenska just i

ögonblicket när maten läggs i kundvagnen har troligen också gjort sitt till.

- Vi vet också att många bryr sig om hur djuren haft det och därför väljer att köpa svenskt, säger Åsa Odell.

Se mer fakta från statistik nötkött 24 juli 2017:

https://www.lrf.se/om-lrf/organisation/branschavdelningar/lrf-kott/marknadsstatistik/statistikplattform-kott/