För den enskilde LRF-medlemmen är det ofta de kommunala besluten som får störst effekt på gården.

- Sveriges kommuner har stort självbestämmande och makt. Det ger möjlighet till lösningar som är anpassade till de lokala förutsättningarna runt om i landet, men det leder också till att det kan ställas olika krav på företagare runt om i landet. Kunskap och dialog är ett måste för att kommunernas beslut ska stötta det gröna näringslivet och tillväxten i landet, säger Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund.

För att öka kommunpolitikers och andra nyckelpersoners kunskaper om det gröna näringslivet och dess företag satsar LRFs 270 kommungrupper, med över 2000 förtroendevalda, på att sprida maximalt med kunskap under två höstveckor. Det blir bland annat gårdsbesök, politikerträffar och föreläsningar.

- Det figurerar många olika uppfattningar om lantbruket, skogens och matens påverkan på samhället och klimatet. Dessa uppfattningar ses ofta som sanningar och bidrar till svartvita resonemang, enkla svar och ibland till beslut som varken är bra för företagen eller samhället. LRF har en viktig roll i att nyansera samtalet genom att arrangera besök på gårdar och redovisa fakta, säger Palle Borgström.

Ett axplock av skäl till att utveckla det gröna näringslivets företagsvillkor i hela landet

JOBBTILLFÄLLEN

  • Om en treprocentig tillväxt kan uppnås enligt LRFs mål för det gröna näringslivet till 2030, så kan Sverige få 50 000 nya arbetstillfällen.  
  • Nästan fem procent av sysselsättningen kommer idag från det gröna näringslivet.  
  • Genom att använda Sveriges goda tillgång till mark och vatten gör landsbygdsföretagande det möjligt att arbeta och leva i hela landet.  

LIVSMEDEL

  • Den svenska livsmedelsproduktionen har en lägre klimatpåverkan än många andra länders. Trots det är varannan tugga importerad och bidrar med 70 procent av matens klimatpåverkan.  
  • Betande djur gör ett viktigt jobb med att beta marker som inte är odlingsbara och som annars skulle växa igen. De omvandlar gräs och klöver till mjölk och kött och de är en förutsättning för andra arter i dessa marker.      

KLIMAT OCH HÅLLBARHET  

  • Sverige har EU:s lägsta antibiotikaanvändning till djur. Med fler svenska djuruppfödare skulle vi minska importen av kött från djur som behandlats med antibiotika.
  • Redan idag kan allt som tillverkas av olja tas fram från förnybara råvaror från skog och åkermark; förnybara kemikalier, textilier, plaster och material med helt unika egenskaper. 
  • Svenska skogsföretagare och de växande träden är klimathjältar. De svenska skogarna tar upp 83 procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.