Persgård är ett lantbruk med smågrisproduktion med 276 suggor. Till gården hör växtodling på 110 hektar med vete, korn och havre samt höstraps. Nytt för i år är åkerbönor, för att minska inköpen av soja. Företaget har tre anställda på heltid och omsätter drygt 7 miljoner kronor per år.

Örjan och Anna Bertilssons jordbruk har uppmärksammats tack vare sina goda resultat i grisproduktionen. 2015 blev gården först i Sverige att klara målet om 30 producerade grisar per sugga och år. Med andra ord har Persgården landets mest produktiva suggor. Företaget utsågs till etta på Pigwins tio i topp-lista på Sveriges grisföretagares årsstämma förra året. Pigwin är ett datorprogram som hjälper bonden att ha koll på sina djur ur produktionssynvinkel.

– Det var historiskt att vara först nå målet med 30 grisar per sugga och år. Nu siktar vi mot att bli etta tre år i rad, då får man en tenntallrik. Och så vill vi såklart vinna priset Årets spjutspets 2017, säger Örjan Bertilsson.

Några av kriterierna för att bli Årets spjutspets 2017 är att företaget måste ha sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, vara lönsamt samt ha en omsättning på minst 2 miljoner kronor per år.

Bakom Årets spjutspets står LRF, Land Lantbruk, LRF Konsult och Swedbank med samverkande sparbanker.

Läs hela artikeln om Anna och Örjan Bertilssons företagande i nummer 15 av Land Lantbruk.