Mycket ser ljust ut för trädgårdsnäringen i Sverige. De senaste tio åren har konsumtionen av grönsaker ökat med 31 procent och frukt med 19 procent, samtidigt stiger andelen svenskproducerat, visar siffror från Jordbruksverket. Det totala värdet av svenskodlade grönsaker, frukt, bär, potatis, prydnads- och plantskoleväxter är 7 miljarder kronor per år. För att ytterligare stimulera produktionen fick Sverige i februari en livsmedelsstrategi.


– Trädgårdsforskningen behöver utökade kontinuerliga basresurser som långsiktigt säkrar kompetensförsörjningen. Dessutom kräver den högre akademiska utbildningen tillgång till forskare för undervisning. Finns inte det saknas förutsättningar för att driva utbildning på denna nivå, säger han.

(S), landsbygdsminister. Konferensen arrangeras av Tillväxt Trädgård vid SLU i Alnarp, LRF Trädgård, Jordbruksverket och Hushållningssällskapen.

Läs mer: lrf.se/tradgard och https://www.slu.se/fakulteter/ltv/samverkan/samverkan_och_utveckling/tillvaxt-tradgard1/