Nu har Jordbruksverket presenterat sin sektorkalkyl för jordbruket, EEA. Aldrig tidigare har de uppmätta inkomstssiffrorna varit så dåliga. 75 procent av nettoinkomsten torkade bort under sommaren, vilket motsvarar 6,6 miljarder i förlorad arbetsinkomst.

– Det här bekräftar den dystra bild vi har förmedlat till politiker. Nu har vi det svart på vitt och våra politiker måste agera snabbt och effektivt. Svenskt lantbruk blöder och det är oroande att Sveriges bönder inte fått sitt utlovade krisstöd. Bönderna hamnar i dubbel knipa på grund av den politiska situationen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Första delen av regerings krisstöd på grund av torkan, 400 miljoner kronor, betalades ut den 30 november. Men den andra delen av krisstödet, cirka 760 miljoner, fanns inte med i övergångsregeringens budget. Nu har partierna lagt fram sina olika budgetmotioner och när det röstas om dem den 12 december så är krisstödet en oerhört viktig post.

– Vi ser nu företagare inom det gröna näringslivet som tvingats i konkurs på grund av torkans konsekvenser. Ett statligt stöd är viktig för likviditeten i denna mycket ansträngda situation, säger Palle Borgström.

I stora delar av världen ses svenskt lantbruk som ett föredöme ur såväl klimat- som djurhälsoperspektiv. För att det svenska lantbruket ska kunna leva och driva utvecklingen framåt krävs det att politiker och övriga aktörer agerar.

Rapporten visar att spannmålsskörden minskade med 46 procent jämfört med 2017 och skörden av raps, rybs och oljelin minskade med 43 procent.

Det visar att Sveriges bönder inte kan stå för hela kostnaden för torkans konsekvenser. Alla aktörer i livsmedelskedjan måste hjälpa till. En undersökning från Livsmedelsföretagen visar exempelvis att livsmedelspriset i genomsnitt behöver höjas med 5 procent för att kompensera kostnaderna. För kött, mejeri, spannmål, frukt och bär krävs dock ännu större prishöjningar.

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Jordbrukets%20ekonomi/JO45/JO45SM1803/JO45SM1803_ikortadrag.htm 

För mera information, kontakta LRF press 08-787 57 77