Anders Källström har varit ansvarig för koncernen i snart tio år.

– I maj 2009 utsågs jag till VD och koncernchef i LRF. Jag fick drömjobbet och älskar verkligen den uppgift som jag fått förvalta och förädla. Men allt här i livet har sin tid. Tio år är en lång tid. Jag är stolt över det vi gjort och att i maj få lämna över till en kommande ledning för LRF, säger Anders Källström.

LRFs förbundsstyrelse får nu god tid på sig att rekrytera den nya VD som ska leda koncernen framåt.

– Svenskt lantbruk har ett oerhört stort förtroende i samhället. Det visade inte minst reaktionerna under sommarens torka. Vad som nu behövs är en stark politisk reformagenda för lantbrukets och skogägandets villkor för att vi fullt ut ska kunna utnyttja potentialen inom de gröna näringarna. Det blir LRFs VDs huvuduppgift de närmaste åren, säger Palle Borgström.

Bilder:

Anders Källström, LRFs VD och koncernchef, lämnar LRF vid förbundsstämman nästa år. Foto: Sören Andersson

Anders Källström, avgående VD och koncernchef i LRF samt förbundsordförande Palle Borgström. Foto: Sören Andersson

För mera information, kontakta LRFs pressavdelning, 08-787 57 77