I dag, den 25 september, är det Äpplets dag, ett initiativ av Riksförbundet svensk trädgård. Äppelodling har medvind i Sverige. Andelen mark som används till odling av frukten har ökat om närmare 12 procent mellan 2011 och 2017. Nu används 1 532 hektar, vilket motsvarar ungefär 2 150 fotbollsplaner. Även antalet odlare blir fler, de har ökat från 236 till 284 under samma tid. Ungefär var fjärde äpple som säljs i butik är odlat i Sverige.

Enligt Sten Olsson, ordförande för LRF Trädgårds fruktsektion, är den positiva utvecklingen resultat av fruktodlarnas målmedvetna arbete att öka produktionen, och att konsumenterna har tagit de svenska äpplena till sina hjärtan.  

– Efterfrågan har stigit rejält de fem–tio senaste åren, konsumenterna har fått ökat förtroende för våra produkter.

Han gläder sig åt att arealerna blir större. 

– Vi har fått flera nya företag med ganska stora odlingar. Det är möjligt då det finns en marknad och ett intresse för svensk frukt i Sverige. Dessutom är företagen effektiva och kan producera till konkurrenskraftiga kostnader.

Den torra sommaren har bjudit på extrema väderförhållanden för svenska lantbrukare inom alla genrer, liksom fruktodlare. Tillväxten av frukt kom igång ordentligt först efter regnen i slutet av augusti, berättar han.

– Mognadsprocessen gick väldigt fort men nu har läget stabiliserat sig. Skörden är i full gång, nu gäller det att hinna med att plocka.

Som en bieffekt av det torra vädret blev äpplena mindre i storleken än vanligt, men det problemet är nu på väg att lösa sig tack vare den kraftiga tillväxten som skett de senaste veckorna, enligt Sten Olsson.

Förra året skördades drygt 22 100 ton äpplen i Sverige och året där före 24 500 ton. Varje hektar, det vill säga en yta om 100 gånger hundra meter, kan ge upp till 288 000 äpplen per skörd, enligt Jordbruksverkets statistik.

– I år ser det ser ut att bli en stor skörd, en del talar om rekord. Det är svårt att sia om vilka volymer det kan handla om, det beror på fruktens lagringsduglighet, säger Sten Olsson.