– Det har inneburit att efterfrågan på svenskt kött, från uppfödning med större djuromsorg och låg antibiotikaanvändning, ökat kraftigt. Handelns märkning med ”Kött från Sverige” är väldigt uppskattad. Konsumenterna vill givetvis även veta var köttet kommer ifrån som de beställer på restaurang, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Om ett krav på ursprungsland för köttet i restaurang eller storhushåll införs skulle innebära en stor framgång för svenska djuruppfödare. LRF har i många år arbetat för att lyfta fram det högkvalitativa och hållbart producerade kött som svenska nöt-, gris- och lammföretagare förser svenska konsumenter med. Arbetet har bland annat bedrivits genom kvalitetsmärkningningarna Svenskt Sigill och ”Kött från Sverige”.

– LRFs kommungrupper har arbetat i flera år med att uppvakta politiker och tjänstemän för att den offentliga upphandlingen av livsmedel ska ställa samma krav på allt upphandlat kött som svenska lagar ställer på svenska bönders produktion. Regeringens besked är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning även kring den offentliga upphandlingen, säger Åsa Odell.

För att länder inom EU ska kunna införa nationella bestämmelser om ursprungsmärkning måste det anmälas till EU- kommissionen. Enligt regeringens förslag får nu Livsmedelsverket och Konsumentverket i uppdrag att ta fram underlag till vad som krävs för att EU-kommissionen ska ge sitt godkännande.