LRF har under flera år argumenterat och arbetat för att upphandling av råvaror och livsmedel ska ske enligt de krav som anges i svensk lagstiftning. Det gäller all produktion av livsmedel. Upphandlingsmyndigheten har kriterier som ger stöd till offentliga inköpare att kunna köpa livsmedel, varor och tjänster som har producerats i landet. Det har lett till att andelen svenska livsmedel inom offentlig upphandling ökat de senaste åren.

– Men fortfarande är det allt för många kommuner som går efter lägsta pris. Det innebär att skolelever och äldre ofta får äta mat som producerats på ett miljömässigt sämre sätt eller med sämre djuromsorg och högre antbiotikaanvändning, säger Åsa Odell

Regelverket har hittills skapat osäkerhet både hos producenter och upphandlare i kravställandet. Det har lett till att upphandlare behövt vara innovativa när de skriver upphandlingsdokumenten för livsmedelsupphandling.  Många mindre kommuner har inte haft resurser för tidiga dialoger för att hitta lösningar som exempelvis kan öppna upp för mindre leverantörer.

Sommarens värme och torka har försatt många lantbruksföretag i en mycket svår situation. Alla initiativ som förenklar en ökad konsumtion av svensk mat är därför viktiga om Sverige ska ha en fortsatt inhemsk högklassig livsmedelsproduktion. 

– Det skapar förutsättningar för fler jobb och ökad matproduktion på ett klimatsmart sätt. Det är även avgörande för om vi ska lyckas genomföra den beslutade nationella livsmedelsstrategin och stärka Sveriges självförsörjning och beredskap i krissituationer, säger Åsa Odell.

Regeringens förslag omfattar i detta läge endast upphandling av animaliska produkter. LRF ser gärna att en lagskärpning kring andra livsmedel, exempelvis frukt och grönt, spannmål och mejeriprodukter.