Riksdagens mål är att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. Svenska livsmedel och djuromsorg ligger i topp i världen. Trots detta känner många bönder utsatthet genom de hot som de utsätts för. Antingen som fysiska intrång eller där militanta aktivister utnyttjar sociala medier för att skapa hatattacker mot enskilda personer.

Enligt en undersökning från Landja Marknadsanalys känner var femte lantbrukare någon kollega som utsatts, var fjärde lantbrukare är själv orolig för att bli utsatt för brott och var sjunde lantbrukare är rädd för att berätta att man är djurägare. Risken att bli utsatt för brott eller näthat av ideologiskt motiverade grupperingar känns för stor.

När undersökningen publicerades träffade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht LRFs förbundsordförande Palle Borgström för att diskutera situationen. Bucht uttryckte att det är helt oacceptabelt med de hot som svenska bönder tvingas ta emot.

Men det är justitieministern som har verktygen för att ändra på situationen. Idag träffar justitieminister Morgan Johansson Palle Borgström för att lyssna på böndernas önskemål.

– Vi har tagit fram en åtgärdslista som kan minska trycket på de svenska lantbrukarna. Jag hoppas att justitieministern inser allvaret och presenterar förslag som innebär att polisen får möjlighet att ingripa på ett tidigare stadium än idag. Militanta aktivister ska inte få kunna systematiskt trakassera och hota enskilda företagare i syfte att bryta ner dem och få dem att sluta med sin verksamhet, säger Palle Borgström.

Några av åtgärderna som behövs:

  •  Lagar behöver förtydligas så att aktiviteter som sker ute på gårdar med syfte att trakassera enskilda näringsidkare och deras verksamhet enklare kan stoppas.
  •  Det är orimligt att småföretagare/ jordbrukare och deras familjer riskerar att utsättas för hot och våld. Det måste vara tydligt för alla att polisen kan stoppa aktivister som tränger sig in på gårdar.
  •  Hoten på nätet växer och blir allt allvarligare. Polisen och andra myndigheter måste ta fram metoder för att vända en utveckling där militanta aktivister ensamma eller i grupp tror sig kunna hota våra medlemmar och deras familjer utan att riskera att straffas.
  •  LRF tycker det är viktigt att polisen jobbar samlat på nationell nivå och att de har tillräckligt med resurser för detta.