-  Vi är glada för att regeringens snåla EU-linje inte vann gehör men olyckligt att jordbruksstödet föreslås minska. Jordbrukspolitiken är ett av EU:s mest lyckade och bör inte naggas i kanten, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund. 

-  En besparing på jordbruksbudgeten med i storleksordningen fem procent riskerar att jordbruksföretag i skogs- och mellanbygd slås ut i direkt strid med den svenska livsmedelsstrategin. Det leder till en ännu större import av livsmedel med sämre djurskydd och större antibiotikaanvändning, säger Palle Borgström.  

Förslaget är sammantaget en kombination av nedskärningar men även ökade betalningar från medlemsstaterna. När EU samtidigt vill förstärka samarbetet på områden kopplat till bland annat migration och säkerhet är det högst rimligt att medlemsstaterna ökar sina betalningar till EU-budgeten något. Arbetet med att utveckla och förbättra EU måste självfallet gå vidare för medlemsstaterna. 

-  Vi har förståelse för att det är svårt att undvika effekter när ett stort land som Storbritannien lämnar EU. Men det är viktigt att Brexit hanteras rättvist mellan olika budgetområden. Jag uppmanar den svenska regeringen att på ett konstruktivt sätt ta ansvar för en rimlig EU-budget och att arbeta för att återflödet från EU:s budget till Sverige förstärks, säger Palle Borgström. 

Jordbrukets andel av EU-budgeten har minskat över tid, från 71 procent 1984 till 38 procent 2017. 

EU-kommissionens budgetförslag ska nu diskuteras i förhandlingar mellan EU-länderna. År 2021 kommer den nya budgeten att börja gälla. 

 https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/04/i-dag-slapps-forslag-till-ny-eu-budget/  

För mer information och intervjuer, kontakta LRFs presstjänst: 08-787 57 77
Här hittar du samtliga LRFs pressmeddelanden www.lrf.se/Pressmeddelanden/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se