För mer än tre år sedan anmälde några skogsägare i Vallsta i Hälsingland att de ville avverka i sin skog. Skogsstyrelsen förbjöd dem att avverka för att fågeln lavskrika fanns i området. Staten ger heller inte någon ersättning till skogsägarna för den förlust de gör. LRF och Mellanskog har hjälpt en av markägarna att driva frågan i domstol.

Domstolen menar att Skogsstyrelsen är rätt myndighet att meddela förbud med hänvisning till artskyddsförordningen. Ett sådant förbud betyder dock inte att skogsägaren i slutändan hindras att avverka. Om Skogsstyrelsens förbud var korrekt beror istället på om artskyddsförordningen överhuvudtaget är tillämplig eller inte.

Om förbudet kvarstår pekar domstolen på dispensprövning med proportionalitetsavvägning.

Trots att frågan nu ska prövas för fjärde gången har skogsägarna ännu inte fått något besked om de får bruka sin skog.

– Denna domstols- och myndighetscirkus måste få ett slut. Det är helt orimligt att denna byråkrati ska krävas för att skogsägare ska kunna bruka sin skog. Det är hög tid att artskyddsförordningen görs om i grunden säger Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna.

Myndigheternas inställning har varit att dispens inte kan meddelas för normala skogsbruksåtgärder.

– Detta visar att myndigheternas riktlinjer inte alls fungerar. Nu behövs ett tydligt domslut som pekar på det orimliga i artskyddsförordningens tillämpning. Skogsägare löper en enorm ekonomisk risk och samhällets, eller naturens, nytta är obefintlig. Det här kan inte få fortsätta säger Karin Perers ordförande i Mellanskog.

För mera information: Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF Skogsägarna, 070-691 14 52 eller Karin Perers, ordförande för Mellanskog, 070-568 08 30