Temat för årets utmärkelse är ”Mål och uppföljning av nötköttsproduktion” eftersom uppföljning är avgörande för att nå ekonomisk framgång. Och driften av gården Kullands i Gerum på södra Gotland, med 350 tjurar och 150 kalvar, anses som ett föredöme i marknadsanpassning och effektivitet.

Sedan paret 2001 tog över Christers föräldrahem har Kullands omformats från en mjölkgård på 30 hektar och 25 mjölkkor till 250 hektar åkermark med drygt 500 köttdjur. Gården har både liggbåsstall och kalvstall. Kalvarna kommer från sex olika gårdar som familjen Melander har skrivit avtal med. Förutom tjurarna finns ett tiotal kvigor som sköter betesmarken. 80 procent av omsättningen står nötköttsproduktionen för, resten skogsbruk och växtodling.

Anna och Christer träffar sin rådgivare två gånger per år för att följa upp nyckeltal och foderstat. Bokföringen av produktionskostnaderna är viktiga nyckeltal. Produktionsmålen styr företaget och tillsammans med rådgivaren förs fortlöpande en diskussion om hur gården kan vidareutvecklas.

Kullands gård klarade även årets extrema torka förhållandevis bra.

– Allt grovfoder, spannmål och ärtor producerar vi själva här på gården. Men vi försöker alltid ha foder i lager och det har verkligen gagnat oss detta torra år, säger Christer Melander.

Det är för artonde året i rad som LRF, i samråd med Sveriges Nötköttsproducenter, utser Årets Nötköttsföretag. I motiveringen till årets vinnare heter det bland annat att ”Företaget arbetar aktivt med uppföljning av produktionen och att anpassa sig efter svängningar i marknaden. Nyckeltal som beräknas visar exempelvis foder-, rådgivnings- och arbetskostnader. Ekonomisk uppföljning görs två gånger per år och slutresultatet följs upp årligen. Målet är en effektiv uppfödning och att kunna jämföra de ekonomiska nyckeltalen med andra producenter.” Priset delades ut i Eskilstuna av LRF Kötts ordförande Åsa Odell.

Familjen Melanders gård är öppen för studiebesök och tar årligen emot skolklasser, producenter och nyfikna turister.

Bilden: Anna och Christer Melander, som driver nötköttsgården Kullands på södra Gotland, har idag utsetts till Årets Nötköttföretag, bland annat i konkurrens med kung Carl XVI Gustaf och hans gods Stenhammar. Foto: Miriam Åkerström, LRF Gotland

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 08-787 57 77