Program 

10.00 Kaffe och bulle (kom i tid, säkerhetskontroll att passera)

11.00 Programmet inleds

Viktigt att klara samhällsviktiga transporter vid en kris. Sveriges bönder är redo att producera. Sveriges bönder är redo att producera.              (Palle Borgström, förbundsordförande LRF)

Är eldrivna transporter lösningen? (Negin Nasiripour, LRF

 Med långsiktiga styrmedel i sikte är marknaden redo för investeringar. (Magnus Matisons, Biofuel Region

Potentialen för biomassa från åker, vår vision. (Alarik Sandrup, Lantmännen)

Framtidens flygbränsle, Södra samarbetar med KLM. (Henrik Brodin, Södra)

Så blir transporter hållbara. (Johanna Sandahl, Svenska Naturskyddsföreningen)

Räcker skogen? Hur mycket hållbar skogsråvara finns det globalt? (Kjell Andersson, Svebio)

Moderaternas vision om hållbara transporter. (Jessica Rosencrantz, (m) trafikpolitisk talesperson)

Socialdemokraternas vision om hållbara transporter. (Anders Grönvall, (s) sekreterare i miljö- och jordbruksutskottet)

Publikfrågor till panelen.

12.30-13.30 Lunchwrap serveras. Möjlighet till efterdiskussion runt borden.


Anmälan till: (ange "Hållbara transporter 29 aug Stockholm")

E-post medlemsservice@lrf.se eller Telefon 0771-18 08 11 

Begränsat antal platser. Vill du intervjua någon enskilt? Mejla carina.g.christinsen@lrf.se

OBS! Kom i tid för säkerhetskontroll vid ingången till Europahuset