– Vi känner en oro för att EUs direktivförslag om otillbörliga handelsmetoder nu riskerar att stoppas. Det är viktigt att primärproducenter får en starkare position i livsmedelskedjan. Om bonden får en större del av konsumentkronan så har vi större chans att nå målet i den svenska livsmedelsstrategin. Det handlar om att kunna få bra betalt för god djuromsorg och på det sättet utveckla livsmedelsproduktionen, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.   

EU-kommissionen har presenterar ett lagförslag som ska stävja ett antal otillbörliga affärsmetoder som missgynna mindre leverantörer. Det kan handla om sena betalningar, sena ändringar i beställningar, att bonden får betala för det svinn som äger rum i köparens lokaler men som inte beror på leverantörens försumlighet eller övervältring av kostnader för kampanjer och reklam. EU-kommissionen vill införa krav på tydligare avta.  

När EU-parlamentets jordbruksutskott granskade kommissionens förslag listades ytterligare åtgärder för att stärka bondens roll gentemot handeln. Ett av förslagen är att handelskedjorna inte ska kunna kräva mer miljö- och djurskyddåtagande såvida inte de kommit överens om det med leverantören (bonden) och förenar det med ett marknadspris över gängse nivå.

Handeln vänder nu på detta argument och hävdar att det innebär att de inte kan ställa högre krav på djurskydd än lagen föreskriver. Den tolkningen stämmer inte. EU vill få en rättvis fördelning av de kostnader som högre djuromsorg innebär. I dag kan handeln bestämma vilken nivå som ska gälla, för att sedan lägga kostnaderna på underleverantörerna. Nu har handelns organisationer genom sin tolkning lyckats få med sig flera av Europas djurrätts- och miljöorganisationer för att stoppa EU-förslaget som har som syfte att skapa bättre balans i livsmedelskedjan.

– Ett stopp gynnar inte utvecklingen av djurskydd eller miljö. Det ger handelskedjorna fortsatt ensidig makt att sätta egna priser och sänka marginalerna för lantbrukare. Med ännu mera pressad ekonomi blir det tvärtom svårare för lantbrukare att genomföra ytterligare förbättringar för miljö- och djurskydd, säger Palle Borgström.

LRF anser att EU-kommissionens förslag är en bra utgångspunkt. Även den svenska regeringen har ställt sig bakom EU-kommissionens grundförslag. Europeiska rådet har nått en överenskommelse och är redo för trialogsamtal med EU-parlamentet och Kommissionen för att snabba på processen. LRF anser därför att det är viktigt att förslaget går igenom utan att fördröja processen.

För mera information, kontakta LRF pressavdelning, 08-787 57 77