Det är alltså halm från gräsfrö- och klöverfröodlingar som nu får användas till foder. Odlingarna finns främst i Götaland men även i Svealand och uppgår till ungefär 15 000 hektar. Att Kemikalieinspektionen sagt ja till LRFs dispens är välkommet eftersom många lantbrukare letar foder till sina djur när torkan råder.

- Vi uppskattar att odlingarna kan ge runt 15 000 ton grovfoder. Det blir inte full skörd i och med den torka som råder men det ger ett ordentligt komplement till annat foder, säger Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.

Grovfodret fyller en viktig funktion för att djurens magar ska fungera och är ett komplement till annat näringsrikt foder. Kor, lamm och hästar är de djurslag som berörs.

- Tusentals gårdar som sliter hårt för att hitta foder till sina djur kommer bli hjälpta av det här beskedet, säger Palle Borgström.

Det har tidigare inte varit tillåtet att utfodra med fröhalm om den behandlats med vissa växtskyddsmedel. Efter LRFs ansökan till Kemikalieinspektionen gjorde Livsmedelsverket en ny bedömning som konstaterade att halmen inte kommer utgöra någon risk för konsumenter. Därmed blev det ett ja från Kemikalieinspektionen som nu tillåter halmen som fodermedel under 2018.

https://www.kemi.se/nyheter-fran-kemikalieinspektionen/2018/fler-grodor-far-anvandas-som-foder-pa-grund-av-torkan/