Det är ett allvarligt läge i hela näringen med långvarig torka och höga temperaturer som orsakar grovfoderbrist, dåliga skördar av spannmål, oljeväxter och andra grödor över hela landet. Som en följd av detta blir det långa slaktköer eftersom djurägare behöver minska antalet djur. Omfattande skogsbränder på många håll i landet förstärker ytterligare krissituationen.

– I detta läge behöver våra hårt prövade lantbrukare stöd på många olika sätt, ett är att få möjlighet att prata med någon som lyssnar och kan hjälpa en vidare. Detta är en angelägenhet för hela vårt land, det är vårt framtida lantbruk som det ytterst handlar om, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Telefonlinjen, med nummer 0771-18 08 11, är bemannad vardagar klockan 8.00-17.00 av personer med regional förankring. Via tonval slussas den som ringer vidare till den region man kommer ifrån. Eftersom krisen omfattar många olika näringsverksamheter kommer telefonlinjen hantera ett stort antal olika frågor, som dessutom troligen varierar över landet. Genom den regionala förankringen skapas en kontaktyta till bland annat regionala kontaktpersoner, lokala lösningar i omsorgsarbete och planerade medlemsmöten.

– Den som väljer att lyfta luren och ringa till LRF ska snabbt känna sig sedd och förstådd, vilket, är jag övertygad om, lättast sker om det finns gemensamma referenser, lokala ögonblicksbilder över läget just nu och delade regionala erfarenheter. Lika viktigt som den regionala förankringen är att det råder tystnadsplikt om vad som framkommer i samtalet. På så sätt hoppas vi skapa en trygg samtalsmiljö för medlemmen som ringer, säger Palle Borgström.

Telefonlinjen öppnar idag, onsdag den 8 augusti, och kommer att vara bemannad under hösten.

LRF gör mycket annat arbete kopplat till torka och bränder. För mer information om detta, se www.lrf.se/torka och www.lrf.se/brand.