Från år 2020 kommer LRF-koncernens arbets- och mötesplats i Stockholm att vara Franzéngatan 1. Lokalen ägs av Lantmännens gemensamma pensionsstiftelse Grodden och kommer att anpassas för koncernens verksamhet.

– Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats som samtidigt är en välkomnande mötesplats för hela det gröna näringslivet, säger Anders Källström, vd, LRF-koncernen. Att vi får Lantmännen som hyresvärdar är en plusfaktor, de ser precis som vi behovet av en samlad mötesplats för näringslivet inom den gröna sektorn.

I dag hyr LRF lokaler på både Franzéngatan 1 och Franzéngatan 6, och sammantaget är dessa lokaler för stora för koncernens samlade behov. Genom att flytta samman all verksamhet gör man en besparing som beräknas uppgå till omkring 15 miljoner kronor per år. Kontraktet för Franzéngatan 1 sträcker sig till 2034. 

– Vi är mycket glada över att LRF flyttar ett steg närmare Lantmännen, och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete för att tillsammans verka för ett konkurrenskraftigt och hållbart svenskt lantbruk. Det är också positivt att det skapas en samlad mötesplats för det gröna arbetslivet i samma byggnad som Lantmännens huvudkontor, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman.