Det blir Länsstyrelsen i Jämtlands län som får huvuduppdraget att hantera arbetet efter årets stora skogsbränder. Mest akut handlar de om bevakning av de stora områden där elden är släckt, ett ansvar som ligger hos markägarna men när många markägare är berörda, enskilda och större bolag, är det effektivt att samordna.

Viktigt är att överlämning av ansvaret från Räddningstjänsten till markägarna sker ordnat och säkert.

Nu börjar också ett mycket omfattande arbete med att snabbt avverka och ta vara på de stora mängderna brandskadat virke. Inte minst är det viktigt att undvika spridning av skadeinsekter som kan få stora konsekvenser.

- Vi fortsätter dialogen med regeringen om hur konsekvenserna av bränderna kan hanteras på bästa sätt, säger Sven Erik Hammar.

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2018/07/efterslackning/