Årets Guldmedaljörer kommer från Norrbotten i norr till Skåne i söder. Kraven för att få utmärkelsen är hårda. Djuren ska vara friska och må bra och mjölken måste vara av högsta klass, så det är väldigt välförtjänt som dessa mjölkbönder får medaljer ur kungens hand. Guldmedaljen har delats ut i 60 år.

En av guldmedaljerna går till Inger Sundberg och Calle Johansson på gården Vinterhälla utanför Hölö i Södermanland. De beskriver gården som både ekologisk och pedagogisk. Redan 1996 började Inger blogga om sitt jobb på Arlas hemsida, som en av Sveriges första bloggbönder. Nu ger hon allmänheten koll via Facebook och Instagram.

– Det är ju nästan ett helt liv som vi har jobbat med mjölken och kvaliteten så att få guldmedaljen betyder mycket! Under åren har dessutom kraven på mjölken och gårdarna hårdnat. Men det är viktigt att mjölken är kontrollerad. Konsumenterna måste kunna räkna med schyssta varor.

Valet att bli mjölkbönder har Inger och Calle aldrig ångrat.

– Kor är sådana stora härliga djur och jobbet är komplext med många bitar, deras dräktighet, arbetet med fodret och den minutiösa skötseln. Det är hela tiden utmaningar som är upp till oss att fixa.

Inger tror att många som lever långt från lantgårdar blir lugnare när de får se hur korna i Sverige har det idag. God djuromsorg är en förutsättning för bra mjölkkvalitet och i förlängningen, guldmedaljen.

– Vi satsar otroligt mycket på att djuren ska vara friska och må bra. Det måste man för att kunna driva en mjölkgård, annars får man ingen lönsamhet.

Inger och Calle är noga med stallmiljön. Även korna ska vara rena och fina och framför allt trivas.

– Det ska vara trevligt i ladugården, både för kornas och vår skull, säger Inger.

Tid: Prisutdelningen med kungaparet äger rum klockan 11:00 den 16 april 2018.
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.
Bilder: Foton från utdelningen tas av TT Bildbyrå. Kontakt: picturedesk@tt.se
Ackreditering: Anmäl dig senast den 10 april till Jan Petersson om du vill bevaka utdelningen.

Guldmedaljen 60 år: Guldmedaljen är den högsta utmärkelse som LRF Mjölk delar ut för att premiera mjölkens kvalitet. Kriteriet är minst 23 års leverans av mjölk av högsta kvalitet. Sedan starten 1958 har medaljen överlämnats av en representant från kungahuset. Årets 31 Guldmedaljgårdar har allt från 20 till 170 kor. Fyra av dem har robotmjölkning. Närmare hälften av dem har anställda medarbetare. En av Guldmedaljgårdarna är ekologisk. Läs mer på www.lrf.se/guldmedaljen

Fakta om mjölkproduktion i Sverige: Sverige har idag närmare 3 600 mjölkföretag. År 2016 omsatte Sveriges mjölkföretag och mejerierna 33,8 miljarder kronor, vilket är närmare 1 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Varje mjölkgård skapar ytterligare fem arbetstillfällen. Svensk mjölkproduktion har ungefär 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser per kilo mjölk jämfört med genomsnittet i världen. Läs mer: www.lrf.se/mjolk

För ytterligare information, kontakta:
Hans Andersson, projektledare, 070–575 25 34
Jan Petersson, pressansvarig, 070-687 65 31