Den nationella livsmedelsstrategin, som fastställdes i början av 2017, har som ambition att driva den svenska livsmedelsvärdekedjan mot ökad tillväxt, hållbarhet och lönsamhet. Denna ambition har även mjölkbranschens företag och LRF. Svensk mjölkproduktion har stora möjligheter att utvecklas positivt och bidra till tillväxt och framtidstro i hela det svenska lantbruket.

Därför har LRF, Svensk Mjölk och däri ingående mejeriföreningar samt husdjursföreningarna kommit överens om en ny inriktning och ny organisation för LRF Mjölk.

Målen är att öka invägningen av mjölk samt öka konsumtionen av mejeriprodukter. Det ska ske genom ett fokus på tre huvudområden: Näringspolitik, opinionsbildning kring synen på mjölk samt kunskapsförsörjning kring mjölkens nytta och kvaliteter. Det förändrade LRF Mjölks arbete kommer att organiseras i en enhet på LRF under ledning av tf enhetschef Lisa Ehde.

Genom samverkan mellan branschen och LRF samt en tydligare integration av arbetet i LRFs linjeorganisation skapas en anpassad organisation för att positionera svensk mjölkproduktion i det näringspolitiska arbetet.

Den nya inriktningen innebär att LRF Mjölk omorganiseras och att personalstyrkan minskar. Den nya organisationen beräknas vara på plats under mars månad.

För mera information, kontakta:

LRF pressavdelning, 08-787 57 77 

Svensk Mjölks ordförande Åke Hantoft, 070-689 56 39