Sommarens torka har skapat ett ansträngt läge för svenska lantbrukare. För många djuruppfödare innebär de ökade foder- och strökostnaderna att likviditetskrisen är överhängande i höst. För en grisproducent ökar kostnaderna för strö och foder med mellan 4 - 5 kr per kilo räknat på djurets slaktvikt, en nötköttsproducent får en merkostnad på mellan 9 - 15 kr/kg slaktvikt och en lammproducent får en merkostnad på mellan 12 - 26 kr/kg slaktvikt.

Effekterna blir så stora att vi riskerar en utslagning av svensk köttproduktion.

Men den merkostnad som uppstår för den enskilda bonden kan kompenseras om konsumenten betalar några kronor mera för köttbiten. Den merkostnaden som uppstår ute på gårdarna motsvarar ca 1 krona och 50 öre per fläskkotlett, 3,50 kronor per ryggbiff och 5,50 kr per lammytterfilé.  

Om handeln och konsumenten inte är beredd att betala lite extra för det svenska köttet så riskerar vi att förlora det svenska kött som är både klimat- och miljösmart och som bidrar till en levande landsbygd. Den svenska djuruppfödningen är bäst inom EU på djurskydd och djurhälsa tack vare svenska bönder engagerade och genuina intresse för sina djur.
För att säkra svensk gris-, nöt- och lammproduktion behövs:

  • Ökad lönsamhet i hela värdekedjan med bättre betalning till bonden som kan kompensera för ökade foderkostnader
  • En långsiktig ökad efterfrågan av svenskt kött som skapar konkurrenskraft hos de svenska gårdarna
  • Ökad andel svenskt kött i offentlig upphandling
  • Frivillig ursprungsmärkning på restaurang för att möjliggöra aktiva val av svenskt kött
  • Förenklade regler och förutsättningar från myndigheter

För mer information vänligen kontakta:

Åsa Odell, Ordförande, LRF Kött

e-post: asa.odell@lrf.se

Telefon: 070-5381124

Jan Forssell, ordförande i Sveriges Nötköttsproducenter

e-post: jan.forssell@bjurslantbruk.com

Telefon: 070-7506039

Ingmar Olsson, Ordförande i Sveriges Grisföretagare

e-post: alkvetterns.herrgard@bredband.net

Telefon: 070-6260084

Elof Nilsson, vice Ordförande, Svenska Fåravelsförbundet

e-post: elof.nob@gmail.com 

Telefon: 070-5665877

Tomas Olsson, Ordförande, Lammproducenterna

e-post: tomas@norrbylamm.se

Telefon: 070-6870861